HK– IMPEX, s. r. o. je výrobno – montážna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a montáž automatických dverí.

V našej ponuke nájdete široký sortiment automatických posuvných a otáčavých dverných systémov, elektrického otvárania okien ako i komponenty pre realizáciu hliníkových stien, dverí okien a fasád. Naše výrobky zaručujú kvalitu, sú vyrábané na mieru pre konkrétneho zákazníka, ktorému vychádzame v ústrety aj v jeho najnáročnejších požiadavkách.

Sme autorizovanou montážnou a servisnou firmou nemeckej spoločnosti GEZE (v súčasnosti najväčšieho výrobcu automatických dverových systémov, ktorých dovozcom na Slovensko je naša firma).

Obchodné údaje

HK – IMPEX, s.r.o. 
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina – Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034219
fax: +421 41 5034220
IČO: 36388726
IČ DPH: SK2020104042
DIČ: 2020104042
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 11898/L

Bankové spojenie

UniCredit Bank, a.s., Národná 12, 010 01 Žilina, Slovensko
Číslo účtu: 6617776009/1111
IBAN: SK 12 1111 0000 0066 1777 6009
SWIFT: UNCRSKBX