Dverné zatvárače zaisťujú bezpečné zatvorenie dverí, ktoré majú byť stále zatvorené alebo, ktoré majú byť uzatvorené v prípade požiaru. Ponúkame širokú škálu špeciálnych zatváračov v systémoch požiarnej ochrany. Dverné zatvárače ponúkajú vhodné technické riešenia pre všetky požiadavky. Integrované zatvárače sú priestorovo úsporné, skryté a elegantné. Podlahové zatvárače dverí zaisťujú pohodlie a flexibilitu pre všetky bežné otáčavé dvere a dvere s dorazom. Sú vhodné pre celosklenené konštrukcie.

Posuvné systémy s jemnou a presnou technológiou pre použitie s posuvnými dverami a inými pohyblivými prvkami, nehľadiac na to, či sa jedná objektové alebo priemyselné kovanie.

ZATVARÁČE S HORNOU MONTÁŽOU
INTEGROVANÉ ZATVÁRAČE
PODLAHOVÉ ZATVÁRAČE
POSUVNÉ SYSTÉMY
PANIKOVÉ SAMOZAMYKAJÚCE SA ZÁMKY
ELEKTRICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Dverné zatvárače s hornou montážou, sú systémovým riešením pre mnoho typov dverí s veľkým množstvom individuálnych nastavení. Od najmenšieho dverného zatvárača cez rôzne typy zatváračov pre požiarne a dymotesné dvere. Zatvárače s ramienkom alebo klznou lištou s množstvom kombinácii pre každú požiadavku.