Oslobodzujú vaše ruky, zaisťujú voľný, pohodlný a bezpečný prechod nimi. Automatické dvere sú už bežnou realitou v našom živote. Neuvedomujeme si, že slúžia bez zásahu obsluhy a bez dotyku, nevnímame ich len ako luxus, ale ako aj rozumnú možnosť pomoci ľuďom. Sú samozrejmosťou pri vchodoch do nákupných centier, letiskových budov či hotelov. Nie je to tak dávno, čo automatické dvere neboli bežné pre predajne, nevídali sme ich na čerpacích staniciach ani v nemocniciach. V súčasnosti tvoria bežný štandard. Ponúkame Vám viacero typov automatických dverí – lineárne posuvné, nelineárne posuvné a otáčavé, ktoré splnia Vaše očakávania a potreby. Odborná konzultácia pre návrh najlepšieho riešenia je samozrejmosťou. Vyberte si typ, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Automatické systémy posuvných dverí
1. Automatické systémy posuvných dverí (štandartné)
2. Automatické posuvné dvere pre únikové a záchranné cesty (FR)
3. Automatické posuvné dvere pre blokované únikové a záchranné cesty (FR-RWS)
4. Automatické posuvné dvere pre únikové a záchranné cesty s uzamykaním v režime „Jednosmerná prevádzka (FR-LL)
5. Automatické posuvné dvere pre únikové a záchranné cesty v oboch smeroch (FR-DUO)
6. Automatické posuvné dvere pre únikové a záchranné cesty s funkciou Break-Out (BO)
7. Automatické posuvné dvere s ochranou proti vlúpaniu s triedou odporu 2 (RC2)
8. Dymotesné automatické posuvné dvere (RD)
9. Hermetické automatické posuvné dvere (HT)
10. Protipožiarne ochranné automatické posuvné dvere (T30)
11. Teleskopické automatické posuvné dvere (SLT)
12. Skladacie automatické posuvné dvere (SF)
13. Uhlové automatické posuvné dvere (SLV)
14. Naklonené automatické posuvné dvere (naklonené SL)

Automatické systémy otočných dverí
1. Pre požiarne a dymotesné dvere (F)
2. S integrovaných regulátorom postupného zatvárania (IS)
3. S integrovaných regulátorom postupného zatvárania pre 2-kr. požiarne a dymotesné dvere (F-IS)
4. S integrovaných regulátorom postupného zatvárania pre 2-kr.dvere, dverná automatika a funkcia zatvárania dverí (IS/TS)
5. Pre prívod vzduchu a odvod dymu a tepla (RWA), i dvere na únikových a záchranných cestách (inverzne)
6. Pre veľké, ťažké a veľmi frekventované dvere (EN7)
Špeciálna oblasť použitia: WC pre telesne postihnutých