Ponúkame rôzne varianty na otváranie a zatváranie okien. Sortiment produktov je široký, obsahuje pohony pre otváranie strešných okien a nadsvetlíkov, okien na fasádach rôznych rozmerov a tvarov. Pohony sú vhodné pre každodenné vetranie a ventiláciu ako i pre rýchly odvod dymu a tepla v prípade požiaru.

Ventilačné systémy sa používajú pre pohodlné denné vetranie – okná môžu byť obdĺžnikového tvaru otvárajúce sa dnu, alebo von, výklopné a sklopné okná, otočné a pod. Vieme riešiť otváranie i atypických tvarov okien – šikmé, trojuholníkové, kruhové a klenuté okna.

Zariadenie pre odvod dymu a tepla (RWA) spadá do oblasti „Preventívnej protipožiarnej ochrany“ a v prípade požiaru zachraňuje život. Pri požiari vzniká veľké množstvo spalín. Najdôležitejšou úlohou zariadenia pre odvod dymu a tepla (RWA) je účinný a rýchly odvod vzniknutých spalín z budovy.