Pre vnútorné aj vonkajšie dvere rámové alebo plné. Zámky a protiplechy sa ľahko prispôsobia pre pravé i ľavé dvere. Použitie aj pre panikové únikové východy (certifikované podľa EN179 a EN1125) – z vnútornej strany antipaniková funkcia (otvára aj uzamknuté dvere). Samozamykacia funkcia – pri uzavretí dverí sa automaticky vysunie závora zámku. Ideálne pro použitie v dverách s kontrolou vstupu (model EL a EM). Odomknutie zámku pomocou aktivačného signálu (len pri modeloch EL a EM), alebo cylindrickou vložkou s kľúčom.


GEZE elektromotorický zámok IQ Lock EL- Po aktivácií signálu je motoricky vtiahnutá závora a odblokovaná strelka zámku - dvere je možné zvonku otvoriť zatlačením/potiahnutím.


GEZE elektromechanický zámok IQ Lock EM - Po aktivácií signálu sú dvere zvonku otvoriteľné stisknutím vonkajšej kľučky (kovanie kľučka-kľučka s deleným štvorhranom).

GEZE mechanický zámek IQ Lock M - Z vonkajšej strany je možné zámok otvoriť len pomocou cylindrickej vložky a kľúča.