Zatvárač Boxer je celý zabudovaný v dvernom krídle a klzná lišta je viditelná len pri otvorených dverách. Systém pužitelný pre jedno a dvojkrídlové dvere ponúka variabilné ńastavenia v zabudovanom stave.