Systémy otváračov okien a nadsvetlíkov ovládané manuálne sa používajú kvôli komfortnému dennému vetraniu. 

Nožnice plochého tvaru otvárajú nadsvetlíky pri šírkach otvárania až 320 mm a rovnako ťažké okná s hmotnosťou krídla do 200 kg. Oblasť použitia zahŕňa sklopné / výklopné krídla pravouhlého tvaru, otváravé smerom dovnútra, osadené zvislo a vyklápacie okná, otváravé smerom von. Ďalej sa používajú pri oknách špeciálnych tvarov, otváravých smerom do vnútra, osadzovaných zvislo, ako sú okná šikmého a trojuholníkového tvaru, okná s kruhovým a nízkym oblúkom.

Všetky systémy otváračov okien a nadsvetlíkov sa vyznačujú ľahkou montážou, príjemnou obsluhov a ovládaním

    Máte záujem o tento produkt? Zanechajte nám na vás kontakt.